Musikinriktade förskolor

Det låter alltmer från svenska förskoleklassrum – men det handlar inte om oväsen. Förskolor kommer nuförtiden i många olika varianter, och för många föräldrar är musikinriktade förskolor bland de mest eftertraktade. Där ges barn chansen att redan i tidig ålder lära sig om musik och instrument, och till och med lära sig spela själva. Även lärare och annan skolpersonal uppskattar att musiken ges större utrymme i skolan, inte minst med tanke på de många pedagogiska rön som menar att musik hjälper barns utveckling på traven även inom andra områden såsom språkutveckling och kreativ förmåga.

Hård konkurrens om platser

672px-Förskola_-_läs-_och_skrivavdelningFöräldrar vill naturligtvis bara det bästa för sina barn, men med den hårda konkurrens om förskoleplatser som råder just nu kan det ofta gå rätt så hett till. Ett exempel är när ett par Föräldrar i Uppsala anmälde förskola till kommunen för vad de menade var bristfällig kvalitet. En lösning för många har därför blivit att söka sig till de mer specialiserade alternativen. Att få plats på en musikinriktad förskola är inte lätt då väntelistorna kan bli mycket långa. Om barnet till slut får en plats lär det ändå ha varit mödan värt. Undervisningen på musikinriktade förskolor struktureras på så sätt att musiken alltid är närvarande och bidrar till lärandet. Barnen får öva upp sin känsla för rytm och takt. De får också utveckla sina färdigheter i sång och i att spela olika sorters instrument. Det är ett tillvägagångssätt som inte bara är lärorikt – det är också kul, enligt barnen själva.

Musik som förskolepedagogik

De nya och populära musikinriktade förskolorna har också pedagogisk expertis i ryggen. Många forskare menar att musikundervisning i tidig ålder bidrar till intellektuell såväl som emotionell utveckling. Musik lär vara särskilt viktigt för barns språkutveckling, och som ett medel för att tala om känslor som kanske är abstrakta och svårgripbara för små barn. Genom att ett barn får utlopp för sin kreativitet ökar dessutom förmågan att koncentrera sig. Utöver detta sägs musik i skolan också fylla en omsorgsfunktion. Med detta menas helt enkelt att barn, och folk i allmänhet, mår bra av musik. Det är ingen stor överraskning att musik har kapaciteten att skapa glädje, lugn eller tröst, och skolan är här inget undantag. På grund av detta lär de musikinriktade förskolorna bara bli fler i framtiden. Det går till och med att tänka sig att undervisning i och med musik snart kommer ses som ett självklart inslag på alla förskolor