Så engagerar du hela förskoleavdelningen i städningen

Under förskoledagen hinner det bli både smutsigt och stökigt på avdelningen. Det hör livet på förskolan till! Och skönt är det väl ändå att barnen växer upp i en miljö som uppmuntrar dem till upptäckande genom pyssel och lek, snarare än att hålla dem tillbaka på grund av att det blir rörigt. Men lika mycket som stök och stoj sätter guldkant på förskoleverksamheten är det så klart viktigt att kunna känna att det även finns rum för vila på något prydligare ytor.

Börja förskoledagens projekt på städade ytor

När du sätter dig vid ett rent och prydligt bord blir det avsevärt lättare att ta dig an ett nytt projekt, som att dega eller måla. För många saker runt omkring kan försämra koncentrationen och göra att man inte orkar vara kreativ. Samma sak i lekrummet, hur roligt är det att bygga med klossar om en massa leksaker redan ligger på golvet? Låt helt enkelt varje ny dag vara som en tom canvas att fylla med upplevelser genom att städa upp inför dagens slut.

Få professionell städhjälp på förskolan

På förskolan sköter pedagoger och barn inte all städning själva. Den mest grundläggande städningen görs av antingen en anställd städerska eller en inhyrd städfirma. Genom att exempelvis boka städtjänster via https://qleano.se/ slipper förskolan där du jobbar tänka på att städa enligt arbetsmiljöregler och andra riktlinjer. Den rutinerade städfirman sköter nämligen allt från att hålla ytorna hygieniskt rena till att städa med miljömärkta medel.

Hjälps åt med att plocka undan sakerna

Men sedan finns det städning förskolan bör sköta själv, och detta för att det är en pedagogisk grej. När barnen väl ges chansen tycker de om att få hjälpa till. Genom att ha som rutin att hjälpas åt med att plocka undan sakerna får barnen uppleva hur det är att ta ansvar. Det kan i sig vara väldigt stärkande, eftersom man då känner att man gör något viktigt för sig själv och andra.

Det är också ett sätt att involvera barnen i förskoleavdelningens utseende, för beroende på hur ni tillsammans städar undan stöket kan ni ju anpassa var de olika möblerna och prylarna står. En annan vinst med ett gemensamt ansvarstagande för uppröjningen, och som ett komplement till städhjälp från https://qleano.se/, är att benägenheten att vara rädd om de gemensamma föremålen ökar.

Engagemang föder helt enkelt engagemang.

Gör städningen till en rolig förskoleaktivitet

Rutiner behöver ges en ärlig chans och ibland krävs övning innan de sitter. Därför kan det vara en bra idé att göra städningen till en rolig aktivitet. Skaffa en gemensam städsäsong och införliva städningen i den pedagogiska verksamheten. Uppmuntra barnen till att plocka upp saker med en viss färg eller form, alternativt räkna hur många av varje ni plockat upp.