Fresh bio-waste and compost in the garden with white roses
Förskolepedagogik

Svinnkampen engagerar förskolor

Sedan 2009 ordnar Avfall Sverige Svinnkampen för skolor runt om i hela Sverige. Under sista veckan i november tävlar alla skolor som anmält sig om att minska mängden matavfall som slängs på skolorna. Inom ramen […]

happy child little girl with glasses reading a books
Förskolepedagogik

Miljön på förskolor

I förskolan kan man tala både om den fysiska miljön och den psykiska miljön. Det är av stor betydelse att man utvecklar den pedagogiska miljön med avseende på förskolans läroplan. Miljön ska utmana och väcka […]

Smiling female teacher playing a guitar during music class in a preschool.
Förskolepedagogik

Musikinriktade förskolor

Det låter alltmer från svenska förskoleklassrum – men det handlar inte om oväsen. Förskolor kommer nuförtiden i många olika varianter, och för många föräldrar är musikinriktade förskolor bland de mest eftertraktade. Där ges barn chansen […]

Skillnad mellan barnskötare och förskollärare
Förskolepedagogik

Skillnad mellan barnskötare och förskollärare

När det gäller att välja dagis till sina barn är personalens kompetens på förskolan självklart en viktig faktor. Då kan det vara bra att hålla koll på vad det egentligen innebär att vara barnskötare och […]

Kommunal eller privatägd förskola?
Förskolepedagogik

Kommunal eller privatägd förskola?

Valet av dagis för ens barn kan kännas som det mest avgörande valet man kommer att göra i livet – det är ju första gången man ska lämna över vården av sitt barn till helt […]

Så kan du arbeta med normkritik i förskolan

Så kan du arbeta med normkritik i förskolan

Att arbeta normkritiskt i förskolan innebär att synliggöra de oskrivna regler som råder i samhället och att lyfta dessa frågor i barngrupp och på personalmöten. Några exempel på normer som vi har i samhället idag […]

Läs mer

Välja förskola – så gör du

Välja förskola – så gör du

Är det dags för dig att välja förskola till ditt barn? Spännande! Att börja på förskola är en mycket stor händelse i ditt barns liv, men den är precis lika nervkittlande för dig. Det är […]

Läs mer

Tankar om förskolor

Tankar om förskolor

Det är verkligen ingen lätt sak att välja vilken typ av förskola man ska skicka sina barn till. Åren det gäller är väldigt formativa och man vill givetvis ge sina barn en så god start […]

Läs mer

Olika typer av förskolor

Olika typer av förskolor

Att välja förskola kan låta relativt enkelt, eftersom det finns så många att välja mellan. Sanningen är dock annorlunda och det kan vara lika svårt att hitta en förskola som att klara högskoleprovet eller hitta […]

Läs mer

Sovstundens vara eller icke vara

Sovstundens vara eller icke vara

Små barn behöver som bekant mycket sömn, och därför anordnar man på de allra flesta förskolor sovstunder för de yngre barngrupperna. Att sova är viktigt för barnens utveckling, och sovstunden är således också en viktig […]

Läs mer

Genusneutrala förskolor

Genusneutrala förskolor

En allt mer märkbar utveckling i samhället är att vi blir mer och mer genusmedvetna. Pronomenet ”hen” återfinns nu i var och varannan dagstidning, och föräldrar anstränger sig för att inte behandla sina barn på […]

Läs mer

Vikten av rätt pedagogik för förskolan

Vikten av rätt pedagogik för förskolan

När små barn går i förskolan så är det viktigt att man använder en pedagogisk metodik för att få barnen att utvecklas på ett kreativt, harmoniskt men också ett ansvarsfullt sätt. Förskolorna har fått mycket […]

Läs mer

Reggio Emilia-pedagogiken

Reggio Emilia-pedagogiken

I den traditionella svenska förskolepedagogiken framhålls lekens betydelse och pedagogen tar ett helhetsansvar för uppfostran och undervisning av barn i förskoleåldern. Man önskar påverka det uppväxande släktet på ett gynnsamt sätt.   Reggio Emilia-pedagogiken – […]

Läs mer

Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogiken

Rudolf Steiner är grundaren av antroposofin, antroposofisk medicin, biodynamisk odling och waldorfpedagogiken. Han var bland annat var en österrikisk filosof, litteraturvetare och pedagog, verksam framförallt i Wien, Österrike.   Grunden till waldorfpedagogiken Grunden till waldorfpedagogiken […]

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken

Den italienska feministen, filantropen, filosofen, forskaren, läkaren och pedagogen Maria Montessori var upphovspersonen till den så kallade Montessori-pedagogiken. Densamma utvecklades ur hennes arbete med att lära tidigare institutionaliserade barn att läsa och skriva. Den 6 […]

Läs mer
techcompass