Skillnad mellan barnskötare och förskollärare

När det gäller att välja dagis till sina barn är personalens kompetens på förskolan självklart en viktig faktor. Då kan det vara bra att hålla koll på vad det egentligen innebär att vara barnskötare och vad det innebär att vara förskollärare, eftersom andelen barnskötare respektive förskollärare som är anställda på en förskola kan variera stort.

Kort sagt kan man uttrycka det som att skillnaden mellan en barnskötare och en förskollärare är att förskolläraren har genomgått en längre utbildning. En barnskötare utbildar sig genom att gå Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, och har således en gymnasieutbildning i bagaget. En förskollärare har studerat på högskola, och i dessa studier ingår pedagogiska och teoretiska element som en barnskötare inte läser under sin utbildning. En förskollärare kan därför sägas ha högre pedagogisk kompetens än en barnskötare. Detta leder också till att förskollärare och barnskötare, i alla fall på pappret, ska ha olika arbetsuppgifter. Enligt den nya, reviderade läroplanen ska förskollärarna ha ansvaret för planering av det pedagogiska arbetet, och hela arbetslaget ska sedan utföra arbetet tillsammans.kindergarten-504672_960_720

I verkligheten kan det dock te sig något annorlunda, då förskollärarna ibland tvingas arbeta mer ute i barngrupperna än det är tänkt, och barnskötare av tradition (eftersom skillnaderna mellan yrkesrollerna är relativt ny) tar en del av det pedagogiska ansvaret. En undersökning har också visat att skillnaden mellan de två yrkesgrupperna är som störst när man jämför de högskoleutbildade förskollärarna med barnskötare som nyligen tagit studenten. När barnskötarna har arbetat under en längre period, 15 år eller mer, har skillnaderna utjämnats mellan dem. Detta menar man kan bero på att många stannar på samma förskola under den tiden. Man menar också att det kan tyda på att kompetensutvecklingen och fortbildningen bland förskollärare är bristande. Om du själv vill fortsätta utveckla din kompetens och fortbilda dig, kan en ledarskapsutbildning vara det perfekta sättet att ta nästa steg i karriären. Du hittar en ledarskapsutbildning i Stockholm, och många andra fortbildningsalternativ, på Teamout.se.

Trots att skillnaden mellan barnskötare och förskollärare alltså i praktiken minskar med åren, kan en barnskötare aldrig bli en förskollärare utan kompletterande utbildning, även om detta har förts på tal som förslag av personal inom förskolevärlden. Som försvar har andra i samma bransch svarat att det inte går att göra ett liknande avancemang inom andra yrken – man kan till exempel inte bli läkare från att ha varit sjuksköterska genom några års arbetslivserfarenhet, eller bli pilot från att ha varit flygvärdinna trots många års praktiskt arbete. Skillnaderna mellan barnskötare och förskollärare, i alla fall på pappret, kommer därför sannolikt att bestå.

Taggar: