Montessoripedagogiken

Den italienska feministen, filantropen, filosofen, forskaren, läkaren och pedagogen Maria Montessori var upphovspersonen till den så kallade Montessori-pedagogiken.

Densamma utvecklades ur hennes arbete med att lära tidigare institutionaliserade barn att läsa och skriva. Den 6 januari 1907 öppnade hon en skola för de så kallade ”obildbara” i Rom. Genom omfattande fältstudier och praktik utvecklade hon den så kallade ”montessoripedagogiken”. Med etta arbete hade Maria Montessori stor framgång.

 

Montessoripedagogiken
Det är Maria Montessoris egna observationer av barn som ligger till grund för den av henne själv utvecklade Montessoripedagogiken.

I denna pedagogik utgår man från en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig självt.

Utvecklingen sker under och följer olika sensitiva perioder. Därför bör inlärningen också följa dessa olika utvecklingsstadier. Inom Montessoripedagogiken anses inlärningen ske på ett så optimalt sätt som möjligt då barnen får arbeta så fritt som möjligt. Inom ramarna för Montessoriskolan anses pedagogens roll vara att observera eleverna och ge dem handledning, då det behövs.

 

Skolrummet med Montessoriblick
En grundläggande tanke inom Montessoripedagogiken är att barnen kommer att vilja lära sig mer om de har roligt i skolan. Därför ska skola och klassrummen sig själva vara inbjudande. Genom att skolan och rummen inreds med färger, mönster och annat tilltalande, uppnår man så sina mål att få eleverna att trivas. För förskolebarnen ska det i ett Montessori-klassrum finnas flera olika inlärningsmedel för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen.

Även mat är en källa till sinnesupplevelser och nya matidéer kan stimulera barnens smak-, känsel- och luktsinnen.

 

Hur utbildar man sig för att bli Montessoripedagog
I grunden behöver man en utbildning och examen på högskolenivå. Företrädesvis som förskollärare, fritidspedagog eller grundskolelärare.

Har man väl en examen från någon eller flera av dessa utbildningar möjliggör det fortbildning i montessoripedagogik på högskolenivå, kurserna motsvarar ett års heltidsstudier. Förutom det finns det ett antal utbildningsföretag som ger en mer gedigen montessorilärarutbildning. Grundkraven är dock desamma för båda utbildningsvägarna.

Svenska Montessoriförbundet erbjuder även en nationell montessorispecialistexamen för alla, oberoende av utbildning. Denna examen kan ses som ett slags körkort.

Den som vill uppmuntra inlärning och hjälpa barnet att lära sig självt passar som montessoripedagog – vill du?

Montessoripedagogiken 1

Taggar: