Reggio Emilia-pedagogiken

I den traditionella svenska förskolepedagogiken framhålls lekens betydelse och pedagogen tar ett helhetsansvar för uppfostran och undervisning av barn i förskoleåldern. Man önskar påverka det uppväxande släktet på ett gynnsamt sätt.

 

Reggio Emilia-pedagogiken – så startade det
Det är i den norditalienska staden Reggio nell’Emilia som Reggio Emilia-pedagogiken kom att utvecklas efter andra världskrigets slut som ett motgift till fascismen som tidigare rådde i Italien.

Det är Loris Malaguzzi den italienska eldsjälen, barnpsykologen och förskolläraren som är grundaren av den pedagogiska inriktning och filosofi som kallas Reggio Emilia. Uppkallade efter den norditalienska staden som bär samma namn.

Kvinnorna i staden, tillsammans med Loris Malaguzzi, sökte genom sin filosofi se till att varje ny generation blev motståndskraftig mot alla former av antidemokratiska rörelser.

Filosofin har vunnit intåg i Sverige genom Reggio Children och den har även vunnit spridning över hela världen.

I motsats till den traditionella svenska förskolepedagogiken, ska pedagogen inte vare sig värdera eller påverka det sätt med vilket barnet vill eller ska få möjlighet till att uttrycka sig. Man önskar istället utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Barn har hundra språk är en bärande tanke och ett djupt förankrat förhållningssätt.

Arbetssättet grundas på en djupt humanistisk livshållning. Man har en stark tilltro till människans inneboende möjligheter. Övertygelsen att alla barn har en stark inneboende drivkraft att utforska världen och att alla barn föds rika och intelligenta, visar graden av hur djupt rotad respekten för barnet är, som filosofin bygger på.

Man är också övertygad om att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning. Om än på sikt. Honnörsorden är subjektivitet, olikhet, solidaritet och samarbete.

 

Tre olika grupper
Loris Malaguzzi delade in barnen i tre olika grupper: det rika barnet, med kraft och resurser i sig själv, det sovande och fattiga barnet samt det vakna men fattiga barnet. En bärande tanke är att alla barn föds rika och intelligenta.

 

I ständig förändring
Reggio Emilia-pedagogiken är en pedagogik följer omvärldens och det moderna samhällets snabba förändringstakt. Pedagogiken förnyas och utvecklas ständigt, dock alltid med barnens behov som utgångspunkt. Reggio Emilia-pedagogiken låter sig inte kopieras. Däremot står det alla fritt att inspireras av grundtankarna och filosofin.
Det att utveckla filosofin och pedagogiken i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar är något som helt stammar ur Reggio Emilia-filosofin. Helt i Reggio Emilias kvinnorörelses och Loris Malaguzzis anda.

Reggio Emilia-pedagogiken 2

Taggar: