Genusneutrala förskolor

En allt mer märkbar utveckling i samhället är att vi blir mer och mer genusmedvetna. Pronomenet ”hen” återfinns nu i var och varannan dagstidning, och föräldrar anstränger sig för att inte behandla sina barn på ett särskilt sätt för att de är pojkar eller flickor. Denna mentalitet har fått fast förankring på vissa förskolor, där man genomgående strävar efter att vara så könsneutrala som möjligt i sin verksamhet.

En av dessa skolor är förskolan Egalia. Skolans föreståndare, Gabriella Martinson, menar att de inte hemlighåller för barnen att det finns två kön, men att de vill undvika att barnen placeras i fack på grund av det. Därför använder de ofta ”hen” istället för ”han” eller ”hon”. När det skulle firas lucia på dagis skrev förskollärarna till exempel om texten till ”En sockerbagare”, och ändrade ”han” till ”hen”. Lärarna på dagiset talar heller aldrig om ”pojkar” eller ”flickor”; istället använder de barnens namn, ”kompis” eller ”person”. Böckerna på dagiset är noggrant utvalda; de handlar om ensamstående mammor eller samkönade föräldrar. Leksakerna består till exempel av mörkhyade dockor, en köksspis i trä, en liten kundvagn och en brödrost. Att ”leka matlagning” har traditionellt varit en lek för flickor, men om man vill motverka det kan ett bra grepp vara att installera ett minikök på förskolan och låta alla barnen vara med och tillreda enklare rätter.paint-328676_1280

En annan förskola som har anammat genuspedagogiken är förskolan Båtsmannen. Förskolechefen Pia Spjut tror att genuspedagogik kan hjälpa lärarna att se barnen som människor, istället för pojkar och flickor. På skolan har man arbetat med genus i många år, och hunnit testa vissa metoder som inte har fungerat. Till en början försökte man till exempel få in fler flickor i bygghörnan genom att lägga in dockor där, och genom att göra den mer rosa. Nu har de istället rensat ut de flesta könsstereotypa leksakerna. Man talar på Båtsmannen inte om ”legogubbar” utan om ”legofigurer”, och när man på sångstunden ska sjunga ”Björnen sover” är björnen inte en ”han”, utan ”den”. Någon effekt verkar pedagogiken också ha fått: när Röda Korset besökte skolan för att hålla en ”plåsterkurs” och talade om ”farbror doktorn” möttes de av protester från barnen – doktorn kunde ju lika gärna vara en tjej!

Taggar: