Vikten av rätt pedagogik för förskolan

När små barn går i förskolan så är det viktigt att man använder en pedagogisk metodik för att få barnen att utvecklas på ett kreativt, harmoniskt men också ett ansvarsfullt sätt. Förskolorna har fått mycket kritik för att de pedagogiska metoder som används inte är full tillräckliga för att möta alla barnens behov. De skiljer också en hel del på de olika pedagogiska metoder som används mellan kommunala förskolor och de som används av privata alternativ. Det betyder inte att det finns en rätt och en fel pedagogikmetod för olika förskolor, utan bara att man har olika synsätt på hur man får barnen att utvecklas till självständiga individer.

I grund och botten måste alla förskolor följa den läroplan som regeringen har beslutat om. Det betyder att oavsett vilken metodik varje förskola tillämpar så ska de alla mynna ut i att uppnå samma resultat. Cirka 80 procent av alla barn går i en kommunal förskola medan de övriga barnen går i någon av de 2700 privatiserade förskolor som finns. Som privat alternativ till kommunal förskola är bland annat Montessori och Waldorf, men det finns även en uppsjö av privata förskolor som föräldrakooperativ, kristna förskolor och förskolor med olika inriktning.Vikten av rätt pedagogik för förskolan 2

Om man tittar på de största privata förskolorna så ser man en markant skillnad i deras pedagogiska metoder de använder för att få barnen att utvecklas. Vissa har en mer lättfull pedagogik där barnen får leva ut sina fantasier och vara mer kreativa. Hos andra går den pedagogiska metoden istället ut på att lära barnen att bli mer ansvarsfulla och hantera vardagliga saker, som exempelvis att känna igen sitt eget och andras namn, vilket man lär ut genom att barnen får bära namnlappar. Sedan finns det många privata förskolor som inriktat sig på ett speciellt område, som exempelvis kristna förskolor där religion får ett större utrymme, musikförskolor där man låter barnen fokusera mer på musik och dans eller naturförskolor där natur är en vikig del i barnens utveckling.

Att som förälder välja förskola är egentligen inte så svårt, våra val brukar oftast utgå från våra egna värderingar om vad som är viktigt för våra barn och deras utveckling.

Taggar: