Kategori Förskolepedagogik

Svinnkampen engagerar förskolor

Fresh bio-waste and compost in the garden with white roses

Sedan 2009 ordnar Avfall Sverige Svinnkampen för skolor runt om i hela Sverige. Under sista veckan i november tävlar alla skolor som anmält sig om att minska mängden matavfall som slängs på skolorna. Inom ramen […]

Läs mer

Miljön på förskolor

happy child little girl with glasses reading a books

I förskolan kan man tala både om den fysiska miljön och den psykiska miljön. Det är av stor betydelse att man utvecklar den pedagogiska miljön med avseende på förskolans läroplan. Miljön ska utmana och väcka […]

Läs mer

Musikinriktade förskolor

Smiling female teacher playing a guitar during music class in a preschool.

Det låter alltmer från svenska förskoleklassrum – men det handlar inte om oväsen. Förskolor kommer nuförtiden i många olika varianter, och för många föräldrar är musikinriktade förskolor bland de mest eftertraktade. Där ges barn chansen […]

Läs mer

Skillnad mellan barnskötare och förskollärare

Skillnad mellan barnskötare och förskollärare

När det gäller att välja dagis till sina barn är personalens kompetens på förskolan självklart en viktig faktor. Då kan det vara bra att hålla koll på vad det egentligen innebär att vara barnskötare och […]

Läs mer

Kommunal eller privatägd förskola?

Kommunal eller privatägd förskola?

Valet av dagis för ens barn kan kännas som det mest avgörande valet man kommer att göra i livet – det är ju första gången man ska lämna över vården av sitt barn till helt […]

Läs mer

Sovstundens vara eller icke vara

Sovstundens vara eller icke vara

Små barn behöver som bekant mycket sömn, och därför anordnar man på de allra flesta förskolor sovstunder för de yngre barngrupperna. Att sova är viktigt för barnens utveckling, och sovstunden är således också en viktig […]

Läs mer

Genusneutrala förskolor

Genusneutrala förskolor

En allt mer märkbar utveckling i samhället är att vi blir mer och mer genusmedvetna. Pronomenet ”hen” återfinns nu i var och varannan dagstidning, och föräldrar anstränger sig för att inte behandla sina barn på […]

Läs mer

Vikten av rätt pedagogik för förskolan

Vikten av rätt pedagogik för förskolan

När små barn går i förskolan så är det viktigt att man använder en pedagogisk metodik för att få barnen att utvecklas på ett kreativt, harmoniskt men också ett ansvarsfullt sätt. Förskolorna har fått mycket […]

Läs mer

Reggio Emilia-pedagogiken

Reggio Emilia-pedagogiken

I den traditionella svenska förskolepedagogiken framhålls lekens betydelse och pedagogen tar ett helhetsansvar för uppfostran och undervisning av barn i förskoleåldern. Man önskar påverka det uppväxande släktet på ett gynnsamt sätt.   Reggio Emilia-pedagogiken – […]

Läs mer

Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogiken

Rudolf Steiner är grundaren av antroposofin, antroposofisk medicin, biodynamisk odling och waldorfpedagogiken. Han var bland annat var en österrikisk filosof, litteraturvetare och pedagog, verksam framförallt i Wien, Österrike.   Grunden till waldorfpedagogiken Grunden till waldorfpedagogiken […]

Läs mer