Svinnkampen engagerar förskolor

Sedan 2009 ordnar Avfall Sverige Svinnkampen för skolor runt om i hela Sverige. Under sista veckan i november tävlar alla skolor som anmält sig om att minska mängden matavfall som slängs på skolorna. Inom ramen för EU-projektet ”Europa minskar avfallet” sker årligen tusentals aktiviteter och jippon runt om i Europa för att öka medvetenheten kring matavfall och hitta kreativa lösningar för att minska matsvinnet. I Sverige är Avfall Sverige, svensk branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, nationell koordinator och har som vision ”Det finns inget avfall”. Svinnkampen ska hjälpa till att sätta fokus på och sprida kunskap om en hållbar mathantering.

Yngre elever duktigast

Skolor från hela Sverige har deltagit i tävlingen genom en mängd projekt. de stolta vinnarna av Svinnkampen i Sigtuna kommun blev Förskolan Karusellen och Eddaskolan i kategorierna förskola respektive skola. Under åtta veckor vägdes all mat som slängdes och Karusellen hade minskat svinnet från sjutton till sex gram mat per barn jämfört med året innan medan Eddaskolan minskat från nitton till nio gram i jämförelse. Man har också pratat med eleverna om vilken påverkan maten har på miljön och om en mer hållbar utveckling för att stoppa svinnet. Elever ändå upp i gymnasiet har deltagit så det är extra roligt att de yngre eleverna har avgått med segern.

Vad är då matsvinn?

Matsvinn är enkelt uttryckt livsmedel som hade kunnat konsumeras eller säljas om det hade hanterats annorlunda och förekommer i hela livsmedelskedjan; inom livsmedelsproduktion, hos grossister, storkök i kommuner och landsting, restauranger och inte minst i hushållen. Förutom de miljömässiga fördelarna med att minska svinnet finns det stora ekonomiska vinster att hämta. Man beräknar att en tjugoprocentig minskning av matavfallet i Sverige skulle ge samhället en vinst på mellan tio och femton miljarder kronor per år. Hushållen står för åttio procent av den siffran så att sprida kunskapen om ett mer miljömedvetet agerande redan hos yngre generationer kommer att göra stor nytta i framtiden.